NEA ΠΑΡΑΤΑΣΗ συνεχιζόμενων Έργων LEADER μέχρι την 29-09-2017

Εκδόθηκε η 2η Τροποποίηση της 5374/22-07-2016 Απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με την οποία η NEA καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των ανωτέρω πράξεων είναι η 29-09-2017.

Δείτε την απόφαση εδώ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2015 PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 05 Ιούνιος 2015 11:00

ΑΧΑΪΑ Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

 

«ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.»

 Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 250 01 Καλάβρυτα, Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 Πάτρα

Α.Φ.Μ. 094018365 ΑΜΑΕ : 39487/22/Β/97/4

 +30-26920-24442-3, 2610-243042 FAX: +30-26920-24333

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , website: www.achaiasa.gr

Καλάβρυτα 4 Ιουνίου 2015

Αριθ. Πρωτ.: 984/∆

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν του υπ’ αριθµ. 3/20-05-2015 Πρακτικού του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε το νόµο και τα οριζόµενα στο καταστατικό, καλούνται οι εκπρόσωποι των µετόχων της εταιρείας «ΑΧΑΪΑ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας, Αγίου Αλεξίου και Ασηµάκη Φωτήλα στα Καλάβρυτα, στις 26 Ιουνίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 µε θέµατα ηµερησίας διατάξεως:

  1. Έγκριση Έκθεσης «∆ιαχείρισης ∆.Σ. – Απολογισµός» χρήσης που έληξε 31-122014.
  2. Έγκριση οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2014 (Ισολογισµός, Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Χρήσεως, Πίνακας ∆ιάθεσης, Προσάρτηµα).
  3. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγµένα της χρήσης 2014 της εταιρείας.
  4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2015.
  5. Έγκριση αµοιβών µελών ∆.Σ. και Ε.∆.Π. LEADER 2007-2013 για την χρήση 2014 και προέγκριση αµοιβών για την χρήση 2015.
  6. Έγκριση αντικατάστασης µελών του ∆.Σ. από νέα, µετά από αποχώρησή τους.
  7. Έγκριση αντικατάστασης µελών της Ε.∆.Π. LEADER 2007-2013 από νέα, µετά από αποχώρησή τους.
  8. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.
  9. Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Οι εκπρόσωποι των µετόχων, για να έχουν δικαίωµα παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά το νόµο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των µετοχών τους στο ταµείο της εταιρείας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, τουλάχιστον πέντε ολόκληρες µέρες πριν από την ηµέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο

της ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.